Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor een vertaling op maat!

Privacy

Privacyverklaring Van den Broek Vertalingen

Inleiding

Van den Broek Vertalingen neemt jouw privacy bijzonder serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken, in lijn met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen we je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Tot slot zullen we het hebben over hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via info@vdb-vertalingen.nl.

xWie is Van den Broek Vertalingen?

Van den Broek Vertalingen is de eenmanszaak Van den Broek Vertalingen, kantoorhoudende te (2353SZ) Leiderdorp aan Herenhof 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27364400, met btw-nummer 175449235-B01 en websiteadres www.vdb-vertalingen.nl.

Van den Broek Vertalingen specialiseert zich in het vertalen in en uit het Nederlands, Engels en Spaans. Wij leveren vertalingen in alle combinaties tussen deze talen, waaronder ook beëdigde vertalingen. Tevens verzorgen wij revisie- en correctieopdrachten in deze drie talen.

Hoe gebruikt Van den Broek Vertalingen jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens over jou verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens wij voor dat specifieke doel gebruiken, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door ons worden bewaard.

Doeleinde Gegevens Grondslag Bewaartermijn
Financiële administratie en facturatie Bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer, btw-nummer Wettelijke verplichting Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Websiteanalyse Surfgedrag Gerechtvaardigd belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Offerteaanvraag Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, brontaal, doeltaal, tekst Levering gevraagde dienst Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Vragen van (potentiële) klanten Naam, telefoonnummer, e-mailadres Uitvoering overeenkomst/levering gevraagde dienst Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben gegevens over jou in ons bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Ook heeft ons hostingbedrijf Best4u jouw gegevens in bezit, waarvan de algemene voorwaarden (inclusief hun privacybeleid) zijn na te lezen via de volgende link naar hun website: https://www.best4u.nl/algemene-voorwaarden/

Wat zijn jouw rechten?

Krachtens de AVG heb je een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig door ons laten wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Van den Broek Vertalingen over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Na een identiteitscontrole zullen wij je jouw persoonsgegevens per mail doen toekomen.

Wijzigen

Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe indienen bij Van den Broek Vertalingen. Je kunt verzoeken dat wij je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Van den Broek Vertalingen te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van Van den Broek Vertalingen of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Van den Broek Vertalingen te verkrijgen. Wij zullen deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen is.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen., maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Van den Broek Vertalingen daardoor niet meer kan leveren.

Reactie Van den Broek Vertalingen

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vdb-vertalingen.nl. Van den Broek Vertalingen zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan vier weken nadat we een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Indien we jouw verzoek afwijzen, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij verplicht zijn je gegevens te verstrekken aan een derde partij. Bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Van den Broek Vertalingen ze?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan de website van Van den Broek Vertalingen worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: ‘apparaat’)  worden opgeslagen. De cookies die via de website van Van den Broek Vertalingen worden geplaatst, kunnen jouw apparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen zijn niet beschadigen.

Van den Broek Vertalingen kan gebruikmaken van cookies om informatie te verzamelen over zijn klanten, voor gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van informatie over zijn diensten en gerichte marketingactiviteiten. Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Dit kun je zelf regelen in de instellingen van je browser. Hier kun je ervoor kiezen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als jij cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

Beveiliging

De website van Van den Broek Vertalingen is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit om zo goed mogelijk om te gaan met de privacy van onze opdrachtgevers.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met een klacht en vragen?

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Van den Broek Vertalingen jouw gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vdb-vertalingen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Van den Broek Vertalingen jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vdb-vertalingen.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Voor vertalingen uit het Spaans in het Nederlands en Engels.
Voor vertalingen uit het Engels in het Nederlands en Spaans.
Voor vertalingen uit het Nederlands in het Spaans en Engels.

Contact

Van den Broek Vertalingen
T: Skype Me™!+31 (0)6-4217 0781


Klik hier om meteen een offerte aan te vragen.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.